ข่าวสารกิจกรรม ปูนยกแปด
 
   
 
ปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล"ยกแปด" ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 โต 30% วิ่งเจาะกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จ รูปแบรนด์ยก แปด ที่ผลิตปูนกาวปูกระเบื้อง, ปูนแต่งผิวบาง
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนสำเร็จรูปยกแปด และปูนยก8
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 
 
 
ปูนยกแปด
 The YOKPAD Mortar is technology for the mortar work in modern age. The first-class construction company gives generally the trust worthiness to YOKPAD Mortar for the construction to white-wash generally and lightweight brick wall. Because it’s produce from the modern machine.
          YOKPAD Mortar is modern mortar that it is a construct mortar and plaster as to use in the construction building by the combination of Portland cement in type 1 that it has standard with a stone and the nature material to pass the drying process and to choose a size as you want that together with increase combination, that it helps to add the special properties for prevail over the mortar to mix generally itself. It is to give the work has a hardness, durability, and beautiful.
     
     
ปูนยก8
   
     
 
The thin Lime Plaster SC
Type of usability :   use to set wall surface to smooth and beautiful, to conceal the cracks, to use with every type the wall. For property, it makes the surface coating to smooth, calcareous clay, slippery surface, and easy to use some putty only if you want.
Property :   The skin surface smooth. Calcareous clay slip coat very thin coat as needed.
Cement :   Type 1 Portland cement with approved industry standards. The production of cement in the country.
Mass of coarse material :   Through the elimination of impurities. And graded with modern machinery. Quality types. Each type of mortar.
Chemical :   Chemical performance. Enhance adhesion. And hygroscopic. Reduce heat and lint off.
Rate of using :   35% water by weight of cement (1 cement bag 20kg about 7 liters of water).
Period of using :   Mortar should be mixed before it within two hours.
Preparation site :   Cleaned to remove dust, dirt on the walls. Should stuccoed wall surfaces as wet enough.
The area of using approx./bag :   20-23 m thickness of 1 mm
To the store :   Store in the shade. Ventilated. And humidity.
The year of keeping :   The product can be stored for up to 2 months.
Size :   20 kg / bag.
     
 
   
 
The thin Lime Plaster SC  
 
   
 
The readymade mortar DM  
Type of usability – For create the wall  
   
 
Plaster has delicate skin MA-II  
Type of usability - for the plaster to has generally brick wall  
   
Mortar to glaze the soft brick mass DM-L  
Type of usability – to use for the building wall from soft brick mass  
 
Mortar to glaze the soft brick mass MA-L-S  
Type of usability – to use for the building wall from soft brick mass  
     
   
     
     
 

Copy All Right Reserved 2012 By Yok8 Co., Ltd.
Address : 575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230